Zoonlog

Våre vilkår Bokmål | Nynorsk | English

Under følger de gjeldende betingelser ved bruk eller kjøp av tjenester hos Zoonlog (zoonlog.net).

Domene

En bestilling via bestillingskjemaet på nettsiden eller via epost til post@zoonlog.no er bindende, og i de tilfeller varsel ikke blir gitt før vi har utført registrering hos vår registrar, må minimum én årsavgift betales uansett om kunde ønsker å ha domenet eller ikke. Ved bestilling av flere enn ett domene via epost, vil vi be om bekreftelse tilbake fra kunde før eventuell registrering blir utført.

Oversikt over alle toppnivå-domener (gTLD, ccTLD og .no-underdomener) du kan registrere hos oss finner du under zoonlog.net/priser.

Domenepakke

Ved registrering av ett eller flere domener, er det inkludert en "domenepakke". Den gir tilgang til en konto med 10 MB lagringsplass og kan brukes til websider, én epost-konto og generell administrering av domener. Er flere enn ett domene registrert, vil disse bli tilknyttet den samme kontoen.

Priser for domener

Vi forbeholder oss feil og at endring av priser kan oppstå etter innsendt bestilling. Vi vil alltid be om bekreftelse av kunde dersom prisen har endret seg før vi registerer domener eller oppretter kontoer. Domener blir fakturert forskuddsvis ved start av ny årsperiode.

Du finner til en hver tid gjeldende prisliste under zoonlog.net/priser. Priser på tjenester utover årsavgift på domener og "domenepakke", vil bli avtalt med hver enkelt kunde.

Oppsigelse av domene

Kunde kan når som helst si opp ett domene, og vi vil spesifisere hos vår registrar at domenet ikke skal fornyes for en ny periode. Kunde vil eie domenet frem til fornyingsdato. For å unngå å betale flere årsavgifter, må domenet sies opp senest 2 måneder før fornyingsdato. Årsperiode blir spesifisert for hvert domene på fakturaen.

Domenesøk

Selv om et domene blir listet som ledig/ikke registrert, kan det vere enkelte domenenavn som ikke er mulig å registere likevel. Noen domenenavn er ikke alltid tillatt under alle toppnivå-domener. Noen kan vere tilgjengelige for registrering, men er såkalte "premium" eller beskyttede domener som ikke kan registreres hos oss. Kontakt oss dersom du er i tvil før du registrerer domenet.

Det er ikke tillatt å misbruke søketjenesten ved å samle inn opplysninger om personer og organisasjoner eller kopiere informasjon direkte fra WHOIS- databasen. Denne tjenesten er kun til personlig bruk når du skal søke på og registrere domener eller ønsker å vite hvem som eier et domene som allerede er registrert. Begrensning på antall søk en bruker (IP-adresse) av nettsiden kan utføre, vil kunne forekomme og kan føre til at søketjenesten er utilgjengelig i en kort periode.

Vi vil aldri lagre domenenavn og annen tekst som blir oppgitt i søk.

Webhotell- og epost-konto

Webhotell- og epost-kontoer ("konto") vil bli fakturert forskuddsvis for ett år av gangen. Priser på kontoer utover "domenepakke"-konto vil bli avtalt med hver enkelt kunde.

Vi forbeholder oss retten til å stenge uten forvarsel en konto dersom vi mener den misbrukes. Eksempel på misbruk kan være: stor ressursbruk, spam-utsendelse eller om innholdet potensielt kan virke støtende. Vi kan ikke garantere en bestemt oppetid på våre kontoer.

Kunde plikter å ha kopi/backup av filer og andre data lagret på sin konto. Det blir foretatt backup med 48-timers mellomrom av våre servere, men bruk av en slik backup skal helst bare brukes ved nødstilfeller eller ved feil med server fra vår side.

For kontoer som ikke er driftet av Zoonlog, er det kundes ansvar å holde eventuell web-programvare (Wordpress, Joomla o.l.) oppdatert for å hindre sikkerhetsproblem, og vi forbeholder retten til å stenge kontoer som innehar programvare med kjente sikkerhetshull.

Oppsigelse av konto

Kunde kan når som helst si opp sin konto med umiddelbar virkning. Kunde vil deretter bli kreditert beløpet av gjenværende måneder av nåværende årsperiode. Skal kunde også si opp ett eller flere domener tilknyttet kontoen, må dette meldes fra senest 2 måneder før fornyingsdato for domenet, som forklart under "Oppsigelse av domene". Dersom kunden vil beholde ett eller flere domener, vil kontoen omgjøres til en "domenepakke"-konto med 10 MB lagringsplass.

Support

Er du kunde hos oss, gis det support på våre tjenester i form av teknisk informasjon under zoonlog.net/konto eller ved å sende epost, SMS eller ringe til oppgitt epost-adresse og telefon-nummer på zoonlog.net/konto. Svar på support-henvendelser blir normalt gitt innen 24-timer mandag til fredag.

Fjernsupport

Har du en eller flere kontoer hos oss, får du tilgang til fjernhjelp uten ekstra kostnad for hjelp og støtte ved bruk av webhotell, epost, DNS og andre oppgaver relatert til din konto. For generell fjernhjelp koster en slik supportøkt kr 175,- pr. time. Minimumsfakturering er kr 90,- når problemet eller oppgaven gitt fra kunde blir løst. Uløste oppdrag blir ikke fakturert. Faktura blir tilsendt elektronisk til kundens epost-adresse i kort tid etter supportøkten.

En bestilling av fjernsupport under zoonlog.net/fjernsupport er ikke bindende.

Både vi og kunden kan når som helst avbryte en supportøkt og kunde blir ikke fakturert dersom økten ikke har løst problemet eller oppgaven.

Programvaren som benyttes for fjernhjelp vil alltid bruke en sikker (kryptert) forbindelse, og data fra kunden sin datamaskin eller annen informasjon vil ikke bli lagret. Det er kundes ansvar å ha backup av sine data og vi tar ikke ansvar for eventuelle tap av data under en supportøkt.